wtorek, 6 września 2016

Amerykańskie czytelnictwo

Silny druk i czytanie hybrydowe

Według badań Pew Research Center 73 proc. Amerykanów przeczytało przez ostatni rok przynajmniej jedną książkę. Sondaż został przeprowadzony metodą wywiadów telefonicznych na próbie ponad 1,5 tys. dorosłych mieszkańców USA w okresie od 7 marca do 4 kwietnia bieżącego roku.

Oznacza to 1-proc. wzrost wskaźnika w porównaniu z 2014 rokiem. Jednocześnie jest to wynik gorszy niż w rekordowym 2012 roku, w którym deklarację o przeczytaniu przynajmniej jednej książki złożyło 79 proc. badanych.

Czytelnictwo książek drukowanych zadeklarowało 65 proc. respondentów (kobiety - 70 proc. wskazań, mężczyźni - 61 proc.), jednak największy odsetek czytelników publikacji papierowych odnotowano w grupie wiekowej 18 - 29 lat, dla której wyniósł on 72 proc. Ponadto korzystanie z e-booków zadeklarowało 28 proc. badanych (17 proc. w 2012).

Stabilny wzrost notuje również słuchanie książek audio - 14 proc. wskazań w porównaniu z 12 proc. w 2014 i 11 proc. w 2012 roku. Jednoczesne obcowanie z książką drukowaną oraz jej elektronicznymi wydaniami deklaruje natomiast kolejno 28 proc. (e-booki) oraz 6 proc. (audiobooki) badanych.
Wśród urządzeń wykorzystywanych przy percepcji treści cyfrowych największym z uznaniem Amerykanów cieszą się obecnie tablety (15 proc. wskazań badanych), a następnie smartfony (13 proc.) oraz laptopy i komputery stacjonarne (11 proc.). Natomiast korzystanie z czytników e-książek deklaruje tylko 8 proc. badanych.

(info: Newsletter Biblioteki Analiz)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz