czwartek, 15 grudnia 2016

Zaproszenie do Biblioteki Śląskiej

Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Marka Bąka


Katowicka książnica zaprasza na wystawę "Ekslibrisy Krzysztofa Marka Bąka".
Dr hab. Krzysztof Marek Bąk jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Od 2004 roku jest związany z Uniwersytetem Śląskim, gdzie prowadzi Pracownię Ekslibrisu Cyfrowego oraz II Pracownię Artystycznej Grafiki Cyfrowej. Jest prodziekanem Wydziału Artystycznego oraz kierownikiem Zakładu Grafiki w Instytucie Sztuki. Głównymi obszarami jego zainteresowań twórczych są ekslibris i miniatura graficzna. Ma w dorobku blisko 1100 realizacji, które były prezentowane na 80 wystawach indywidualnych w Polsce, Niemczech, Czechach, Danii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, USA i Kuwejcie, a także na wystawach zbiorowych. Jest członkiem międzynarodowych towarzystw księgoznakowych, zajmuje się teorią ekslibrisu oraz działalnością promocyjną i kuratorską. Jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu na Ekslibris w Gliwicach. Obok działalności artystycznej zajmuje się pisaniem książek, jest autorem m.in. cyklu powieści kryminalnych o komisarz Orłowskiej, którego czwarta odsłona Jeśli zapomniałeś, przypomnę ukazała się w grudniu 2016 roku.
Wystawa czynna jest w godzinach otwarcia Biblioteki Śląskiej od 12 grudnia 2016 roku. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz