wtorek, 13 grudnia 2016

Michał Głowiński z Nagrodą Tuwima

Profesor Michał Głowiński, autor między innymi "Czarnych sezonów" i "Carskiej filiżanki", otrzymał Nagrodę Literacką im. Juliana Tuwima.

Nagroda, którą przyznaje Dom Literatury w Łodzi, wręczana była po raz czwarty. Od tego roku dawana jest nie za całokształt - jak to było do tej pory, ale m.in. za twórczość literacką o wysokich walorach artystycznych - w rozumieniu dzieła lub kilku dzieł - która w istotny sposób podwyższa poziom świadomości wspólnoty społecznej demokratycznego państwa, przyczyniając się do zrozumienia źródeł i różnic światopoglądowych oraz oferuje wgląd w problemy rzeczywistości społecznej i kulturowej na poziomie jednostek, społeczeństw i narodów.

(info: Newsletter Biblioteki Analiz)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz