środa, 30 sierpnia 2017

"Wesele" w Warszawie

Wystawa towarzysząca tegorocznej edycji Narodowego Czytania
Wystawa „»Wesele« w Warszawie” związana jest z tegoroczną edycją Narodowego Czytania, planowaną na 2 września 2017 roku. Tym razem w ramach wydarzenia czytane będzie w całym kraju „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Ekspozycja w Galerii Kordegarda przypomina najważniejsze wystawienia dramatu w teatrach warszawskich w minionym stuleciu – począwszy od powstałych po rewolucji z 1905 roku (z licznymi ingerencjami rosyjskiej cenzury), do inscenizacji Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze Narodowym z 2000 roku.
Przedstawienia „Wesela”, ale też różne momenty z dwudziestowiecznych dziejów Polski znajdujące w nich odzwierciedlenie, ewokowane będą poprzez zachowane egzemplarze z tekstem sztuki, projekty scenograficzne, kostiumy, afisze, programy i fotografie. Punktem wyjścia ekspozycji opartej na retrospekcji jest inscenizacja „Wesela” przygotowana przez Jerzego Grzegorzewskiego w 2000 roku w Teatrze Narodowym. Zamykające akt I zapraszanie Chochoła wyreżyserował bowiem Grzegorzewski jako seans spirytystyczny. Wystawa będzie przywoływać nieżyjących już wybitnych aktorów, reżyserów czy scenografów, dzięki którym na scenach warszawskich grane było Wesele, a zarazem uprzytamniać jaką rolę spełniał ów dramat w historii polskiego teatru i całej wspólnoty narodowej.
„Wesele” jest zgodnie uznawane za najwybitniejszy polski dramat powstały w dwudziestym wieku. Jego wystawienia nie sposób rozpatrywać jedynie w kategoriach estetycznych, bo nabierały znaczenia politycznego, odzwierciedlały dążenia niepodległościowe albo społeczne konflikty. Przynajmniej w kilku momentach narodowej historii spektakle „Wesela” wyrażały zbiorowe emocje, przełamywały stan niemocy albo stanowiły przestrogę przed zmarnowaniem szans. Na pewno jest Wesele nadal jednym z najsilniejszych elementów rodzimej tradycji teatralnej, łączącym już kilka generacji aktorów, reżyserów i scenografów oraz źródłem inspiracji dla nich. A ponadto traktowane jest jako sprawdzian umiejętności zespołów aktorskich” – wyjaśnia znaczenie „Wesela” dla polskiego teatru kurator wystawy Rafał Węgrzyniak.
„Wesele” to dramat Stanisława Wyspiańskiego, wystawiony po raz pierwszy 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Utwór inspirowany był prawdziwym wydarzeniem – weselem poety Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, które odbyło się we wsi Bronowice, niedaleko Krakowa, 20 listopada 1900 roku. Dramat doczekał się ekranizacji, którą zrealizował w 1972 roku Andrzej Wajda.
Wesele w Warszawie
31 sierpnia – 12 września 2017
Wernisaż 31 sierpnia 2017 r., g. 18:00
Kurator: dr Rafał Węgrzyniak
Organizator: Narodowe Centrum Kultury
Partnerzy: Muzeum Teatralne w Warszawie, Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Polski w Warszawie, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
Galeria Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
Wstęp wolny.
Autor: (p)
Źródło: (n)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz